Tìm kiếm

Cân phân tích-vàng bạc

Cân phân tích-vàng bạc

CÂN PHÂN TÍCH LÀ GÌ?

Cân phân tích là dòng cân điện tử dùng để đo lường và phân tích vật mẫu có khối lượng nhỏ điển hình như các loại trang sức quý giá như vàng bạc...Dòng cân này có độ sai số cực kỳ nhỏ  và độ chính xác đến từng 0.1mg, do đó còn được ứng dụng chủ yếu cả trong các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, các công ty hóa chất...

PHÂN LOẠI CÂN PHÂN TÍCH 

Cân phân tích 1 số lẻ 

🔹Là dòng cân điện tử có khả năng cân chính xác với độ phân giải 0.1g

Cân phân tích 2 số lẻ 

🔹Là dòng cân điện tử có khả năng cân chính xác với độ phân giải 0.01g

Cân phân tích 3 số lẻ

🔹Là dòng cân điện tử có khả năng cân chính xác với độ phân giải 0.001g

Cân phân tích 4 số lẻ

🔹Là dòng cân điện tử có khả năng cân chính xác với độ phân giải 0.0001g

Cân phân tích 5 số lẻ 

🔹Là dòng cân điện tử có khả năng cân chính xác với độ phân giải 0.00001g.

 

Tân Phát

Top