Loadcell CAS (Hàn Quốc)-Báo giá cảm biến lực cas chính hãng