PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ - Đầu cân, loadcell, bộ cộng tín hiệu..