Hotline: 0927 966 866

Phân loại quả cân chuẩn bằng cấp chính xác

Đăng bởi Ánh Tuyết vào lúc 19/10/2022

CÁC CẤP CHÍNH XÁC CỦA QUẢ CÂN CHUẨN

Hiện nay, quả cân chuẩn được phân chia thành 6 cấp chính xác phổ biến đó là E1, E2, F1, F2, M1 và M2. Mỗi cấp chính xác đều được quy định để dùng trong các quá trình hiệu chuẩn, hiệu chỉnh và calib khác nhau của cân điện tử.

Để tìm hiểu chi tiết về các cấp chính xác này, Tân Phát xin mời quý bạn đọc tham khảo nội dung bài viết dưới đây!

Cấp chính xác E1: Là quả cân được dùng để liên kết chuẩn từ quà cân chuẩn Quốc gia xuống quả cân cấp chính xác E2 và các cấp chính xác thấp hơn. Quả cân cấp chính xác E1 luôn có kèm theo chứng nhận hiệu chuẩn với các thông số bắt buộc cần thiết.

Cấp chính xác E2: Là quả cân được dùng để calib, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác F1 hoặc để sử dụng cho các cân điện tử có cấp chính xác cấp 1. Giống quả cân cấp chính chính xác E1, quả cân cấp chính xác E2 cũng luôn có chứng nhận hiệu chuẩn với các thông số cần thiết kèm theo.

Cấp chính xác M1: Quả cân dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác M2 hoặc sử dụng cho các cân điện tử có cấp chính xác 3. 

Cấp chính xác M2: Quả cân sử dụng với các cân điện tử cấp chính xác 3 và 4.

Cấp chính xác F1: Quả cân dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác F2 hoặc sử dụng cho cân điện tử có cấp chính xác 1 và 2. 

Cấp chính xác F2: Quả cân dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả cân chuẩn cấp chính xác M1 và M2 hoặc sử dụng cho các cân điện tử có cấp chính xác  2. 

>>> Xem thêm:  Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 1000g)

zalo