Hotline: 0927 966 866

Cân đóng bao trong cách mạng công nghiệp 4.0

Đăng bởi Nguyễn Đức Tùng vào lúc 25/09/2017
Cân đóng bao trong cách mạng công nghiệp 4.0

Với cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra hiễn nay không đơn giản chỉ là các ứng dụng, các phần mềm di động. Mà cuộc cách mạng 4.0 diễn ra hiện nay với mục đích tạo ra các “nhà máy thông minh”, hệ thống nhà máy thông minh. Trong các nhà máy sản xuất công nghiệp đa số đã có đã biết đến các hệ thống, dây chuyền điều khiển tự động hóa. Đây là một điều kiện tất yếu và cơ bản nhất để phát triển lên một nhà máy thông minh.

Vậy với các ứng dụng cân đóng bao đã là một sản phẩm đủ để góp phần cho một nhà máy thông minh chưa. Cân đóng bao là một sản phẩm có 2 dạng, một loại tự động, một bán tự động hóa, nó hoạt động vẫn cần có sự can thiệp của công nhân. Để trờ thành một dây truền nhà máy thông minh cần đến sự can thiệp của con người là rất ít, tỉ lệ hoạt động chính xác và tạo ra những sản phẩm tốt, cao hơn rất nhiều lần so với một hệ thống công nghiệp đơn giản.

Để hiểu sâu sắc hơn về vấn đề cách mạng 4.0 cho nhà máy và ứng dụng cân đóng bao cho một hệ thống sản suất của nhà máy trong cuộc cách mạng này. Chúng ta cùng đi tìm hiểu Cân đóng bao là gì, nó hoạt động như thế nào và nó nằm ở công đoạn nào của nhà máy. Đơn giản vào một nhà máy say xát, chế biến gạo. Đây sẽ là một ví dụ điển hình cho một nhà máy hiện có ứng dụng hệ thống cân đóng bao vào dây chuyền sản xuất, cân đóng bao gạo.

Cân đóng bao là gì?. Đây là một sản phẩm kết hợp việc định lượng, xác định khối lượng tịnh của gạo và đóng gạo vào bao bì. Đảm bảo được đúng và đủ khối lượng cần như yêu ban đầu trước khi dồn đóng nguyên liệu vào bao. Trong khâu này toàn bộ quá trình định lượng sẽ được hoạt động tự động, chỉ cần cấp liệu, đóng ngắt chuẩn xác sẽ tạo ra được một sản phẩm có độ chính xác cao tuyệt đối. Và đến một quá trình kẹp bao, dồ liệu vào bao. Đây là một khâu bán tự động, nó vẫn cần đến con người hỗ trợ trong công việc. Và nó đang cần có một sản phẩm tự hóa trong nay.

Cân đóng bao nằm ở khâu cuối của toàn bộ dây chuyền nhà máy, trong một nhà máy chế biến gạo thì toàn bộ dây chuyền chế biến gạo đang được ứng dụng tự động hóa hoàn toàn. Nếu dây chuyền sản xuất toàn nhà máy đang là tự động hóa, và cần đi lên dây chuyền thông minh thì cần áp dụng các ứng điều khiển từ xa, các ứng dụng lên kế hoạch vận động trước. Khi đó với một ứng dụng tự động hóa đầu cuối như cân đóng bao đầu cuối sẽ đóng góp vào một nhà máy thông minh. Để đưa nó lên thành một sản phẩm thông minh trong trong cuộc cách mạng cần phải nâng cấp Khả năng tương tác: Khả năng giao tiếp và kết nối của những cỗ máy, thiết bị, máy cảm biến và con người kết nối và giao tiếp với nhau qua mạng lưới vạn vật kết nối internet hoặc mạng lưới vạn người kết nối internet.

Qua các gạch đầu dòng trên đây ta đã hiểu qua một sản phẩm cân đóng bao và một nhà máy thông minh như thế nào. Vậy cân đóng bao là một sản phẩm như thế nào trong công nghiệp 4.0 quý vị cũng đã hiểu qua. Cân đóng bao là một sản phẩm cơ khí, nó được ứng dụng tự động hóa vào sản xuất. Và nó là một phần của nền công nghiệp 3.0, nền công nghiệp máy tính và tự động hóa. Nó đã góp phần nào đó giúp giảm chi phí nhân công, tăng nâng suất đóng gói cho toàn bộ dây chuyền sản xuất thông minh của nhà máy. Đó là sản phẩm cân đóng bao hiện tại, còn với sản phẩm của tương lai, của công nghiệp 4.0. Cân đóng bao cần phải nâng cấp và tích hợp khả năng giao tiếp cho sản phẩm và khả năng kết nối với con người một cách hoàn toàn tự động. Để có được điều này chúng ta cần có một quá trình, thời gian dài nữa. Và bạn hãy cứ yên tâm rằng, chúng ta đang ở giai đoạn đầu, một giai đoạn chuyển giao giữa 2 giai đoạn công nghiệp. 4.0 nó chỉ tích hợp thêm các ứng dụng cho các dây chuyền, sản phẩm tăng tính tự động hóa lên, vậy việc bạn có tích hợp hay không tích hợp nó, thì dây chuyền nhà máy của bạn vẫn hoạt động bình thường.

zalo